Loading

Ghidul beneficiarului

 

Acest ghid se vrea a fi un mijloc prin care să se răspunda calității catastrofale a muncii în construcții din România ultimilor ani. Se adresează micilor proprietari, celor care cu foarte mari eforturi au reușit să strîngă bani și vor să înceapă o construcție.

 

Calitatea extrem de slaba a muncii în construcții are în principal două cauze:

 

1. Mitul că la fotbal, agricultură și construcții se pricepe toată lumea. Între paranteze fie spus, cei care cred că se pricep la agricultură sînt invitați să caute pe internet după "the great plains dust bowl" și o să vadă o istorie incredibilă, petrecută în istoria recentă, înainte de poveștile cu încălzirea globală din zilele noastre.

Revenind la subiectul acestui ghid constatăm că în construcții au ajuns să lucreze tot felul de persoane, multe fără o minimă pregătire în domeniu. Informațiile se transmit "pe cale orală" suferind tot felul de modificări de la o persoană la alta. Foarte multi constructori lucrează cum îi taie capul, fără a avea o înțelegere a problemelor care apar în construcții și a soluțiilor care se impun.

 

lunch-atop-skyscraper-new-york-construction-workers-crossbeam

2. Mitul că cei care lucreaza în construcții sînt profesioniști. În general proprietarii cred că lucrează cu oameni instruiți și se lasă în totalitate pe mîna unor amatori, în realitate.

Acest ghid iși propune trezirea la realitate a proprietarilor (si a constructorilor :)) prin prezentarea unui set de măsuri prin care să se elimine principalele probleme care apar.

Una dintre cele mai bune măsuri pentru evitarea problemelor ar fi angajarea unui diriginte de șantier. Și aici trebuie o deosebita atenție în alegere, mai ales că, teoretic, un diriginte de șantier este un specialist, foarte greu de evaluat de catre un nespecialist.

În caz că nu se angajeaza un diriginte de șantier, pentru a avea o probabilitate mai mare de reușită ar trebui ținut cont de urmatoarele:

 

1. NU vă grăbiți. Proverbul "graba strică treaba" se aplică foarte bine și aceasta problema (calitatea în construcții). Selectati oamenii cu grijă, verificați lucrări anterioare, vorbiți cu proprietari la care au mai lucrat, în măsura în care este posibil. În timpul discuțiilor preliminare puneți-le întrebări tehnice (pentru detalii vezi punctul 4).

2. NU dați bani în avans. În mod ciudat, foarte mulți români devin foarte darnici cînd vine vorba de dat bani (mulți) unor constructori despre care nu știu aproape nimic. Oriunde banii se dau după ce s-a efectuat serviciul.
Unii cer bani pentru "cumparat materiale" dar materialele trebuie să fie cumpărate de proprietari, pe constructori nu ii interesează prețurile în condițiile în care nu plătesc din banii lor.

3. Faceti contracte care să poată fi folosite la o adică în fașa autorităților statului. În anexa 1 se prezintă un model de contract unde se prevede clar existenta unui diriginte de șantier și plata pe faze de execuție, după executarea corectă a fiecărei faze. Așa cum am spus mai sus dacă nu aveți diriginte de șantier proprietarul va trebui să știe (învețe) să verfice punctele sensibile.

4. Verificați personal lucrările pe măsură ce sînt executate. Pentru acest pas este necesar să vă informați în prealabil asupra celor mai grave probleme care pot să apară (ceea ce, teoretic, ar trebui să știe constructorii). Voi prezenta mai jos aspectele vitale ale executării structurii de rezistență, probabil lucrarea cea mai importantă. Celelalte lucrări de construcții (termoizolarea, hidroizolarea, etc) se pot corecta ulterior (e adevărat, cu eforturi deosebite uneori) dar o structura de rezistență prost executată nu se mai poate corecta decît în anumite cazuri și cu costuri enorme. În afară de asta erorile de execuție la structura de rezistență nu sînt ușor vizibile dar efectele lor în caz de probleme sînt foarte grave.

Așa cum am spus mai sus nu trebuie dați banii înainte de lucrări (nici măcar avans). Din partea constructorului apare o problemă, referitor la garanția că isi primește banii. Pentru rezolvarea acestei probleme se recomanda împărțirea lucrărilor de construcție în mai multe faze, care sînt mai ieftine. Banii se dau (sau nu) la sfîrșitul unei faze de construcție. În acest fel proprietarul poate verifica (și reacționa) în timp real în caz că apar probleme.

Un exemplu de împărțire a lucrărilor este prezentat mai jos (in paranteze o propunere de preț, în procente față de suma totală, pentru fiecare fază):

 
– faza 1 (5%): luarea punctelor de reper șiconstruction-plans-and-hat trasarea pe teren a bazei viitoarei construcții. Această operatiune costă puțin din punct de vedere al materialelor și al timpului dar este foarte importantă pentru că dă o prima evaluare a constructorilor. Se vede foarte clar și rapid dacă sînt în stare să citească un plan de executie și modul în care lucreaza. Trebuie să se verifice coțele (distanțe, nivele, etc) să corespundă cu ce e în proiect. Mai ales la săparea șanțurilor pentru fundație trebuie ținut cont că nivelul cel mai de jos al șantului să aibă peste tot aceeași cotă, să nu fie umplute denivelările cu beton (care e scump și e risipit inutil în acest caz).

 

– faza 2 (25%): montarea cofrajului (de exemplu la fundație). Cofrajul trebuie să fie rezistent și să respecte cu strictețe coțele date în planul de execuție. Dacă apar probleme în această faza renuntați fără probleme la constructori, aveți numai de cîștigat.

Studiați cu atenție fazele 3 și 4 pentru că sînt extrem de importante.

 

Immagine 20

– faza 3 (35%): confecționarea și montarea armăturilor. Acesta este probabil cea mai importantă fază în realizarea unei construcții. O armătură defectuos executată duce la o structură de rezistență slabă și la costuri foarte mari pentru corecție (dacă această corecție este posibilă).


Pentru realizarea corectă a armăturii trebuie cunoscute două detalii destul de simple (dar de care foarte mulți constructori nu au habar):

– motivul pentru care se armează betonul. Această întrebare poate fi pusă în timpul discuțiilor preliminare (dar e posibil să vorbiți cu foarte multe echipe și să nu gasiți răspunsul corect, caz în care trebuie să folosiți acest ghid :)). Răspunsul la această întrebare este cît se poate de simplu: betonul se armează pentru că rezistența betonului la întindere este mult mai mică (de aproximativ 10 ori) decit rezistența la comprimare.
Forțele de întindere care apar într-o structura de beton armat sînt preluate de armătura de oțel (oțelul folosit are o rezistență foarte mare la întindere). O armătura incorect realizată duce la crăpături în structura de rezistență.

– cum se realizează armătura? Raspunsul la această întrebare nu mai e chiar așa de simplu ca la cealaltă din cauză că forțele care apar într-o structură depind de forma acesteia. Trebuie să se determine punctele în care apar forțe de compresie sau de întindere într-o structură dată și eventual ce ordin de mărime au aceste forțe. Un alt aspect extrem de important este proiectarea inteligentă a structurii de rezistență, care poate duce la economii importante de oțel și beton (deci de bani).

Proiectele pentru armături sînt realizate de ingineri structuriști. Dacă proprietarul nu cunoaște detalii referitor la realizarea structurii de rezistență este obligatoriu să ceară planul detaliat de execuție a armăturii (de la structurist) și să nu acepte nici o modificare față de acel plan. Nu luați în considerare tot felul de "meșteri" care spun că "ei știu mai bine că lucreaza în teren de X ani". Nu uitați că aveți de comparat un inginer (care obligatoriu trebuie să aibă niște atestate și răspunde în fața legii pentru proiectul pe care l-a semnat și ștampilat) și un constructor, despre care de cele mai multe ori nu știti aproape nimic (din punctul de vedere al activității sau al pregătirii).

Ca principii generale de execuție a armăturii trebuie reținut că oțelul beton trebuie să fie obligatoriu îndoit la capete (în formă de L sau U) iar pe lungimea lui să nu aibă îndoituri în forma de S. Îndoiturile de la capete trebuie să fie orientate către miezul structurii de beton (armat). Distribuitorii de oțel beton au în general mașini care fasonează (îndoaie) oțelul la capete iar pentru această operațiune nu se percep bani în plus ("intră în prețul oțelului"). E foarte bine să fie montat etrier cu 2-3 cm înainte de terminarea (sau începerea) unui fir al armăturii de rezistență.

Între armătură și cofraj trebuie să existe o distanța minimă (armătura nu trebuie să fie în nici un punct la suprafața betonului). Pentru a se asigura această distanță minimă se folosesc distanțiere din material plastic (din nou o mare necunoscută pentru foarte mulți "meseriași"). Cereți de la distribuitorii de materiale de construcții sau căutați pe internet detalii despre distanțierele de plastic folosite la armături. Aceste distanțiere sînt specifice structurilor pentru care sînt destinate (în formă de căramidă care ține armătura la distanță de pămînt în cazul fundațiilor, în forma de inel pentru armarea stîlpilor, în forma de cilindru pentru tavane, etc)
 
– faza 4 (30%): turnarea betonului.pompa_beton Această fază este de asemenea extrem de importantă. De reținut ar fi să nu folosiți beton facut "la mînă" decît în cazuri extreme (depărtare mare de stațiile de beton). Pe lîngă că nu aveți nici un fel de garanție referitor la caracetristicile lui (a nu se uita că betonul este un element cheie în rezistența oricărei construcții) foarte mulți constructori fac betonul "după ureche".

Dacă totuși aveți nevoie de beton facut "manual", în anexa 2 găsiți rețetele de beton. Asigurați-vă că sînt respectate cu stictețe.

Turnarea efectivă a betonului de stație se poate face direct din betonieră (în cazul fundațiilor) sau cu pompa de beton. Aici mai este un aspect important: betonul pompabil este mai scump (trebuie să fie B200 sau mai mult) și mai costă pompa (la ora de funcționare). Pe de altă parte în fundații nu este necesar beton mai tare de B100. În concluzie se recomanda turnarea pe cit posibil a betonului mai ieftin, direct din betoniera, acolo unde se poate.

Referitor la turnarea cu pompa de beton exista un aspect foarte important de care (din nou) foarte mulți constructori nu au habar sau nu țin cont: la capătul furtunului de evacuare a betonului trebuie să fie montat obligatoriu un cot de metal. Aceste coturi intră în dotarea pompelor de beton dar din comoditate și din cauză că se rup la folosire intensă cei care aduc betonul nu le montează. Acel cot are un rol foarte important în atenuarea puternică a valurilor de beton care ies din pompă.

Dacă acel cot nu este montat șocurile datorate pompării intermitente a betonului se aplică la cofraj și există un risc foarte mare de rupere a acestuia. Ruperea cofrajului în timpul turnării este o problemă extrem de gravă. În consecință, în momentul în care cereți de la stație beton pompabil (si plătiți și orele de functionare ale pompei de beton) cereți în mod expres să vină cu cotul de furtun și să îl monteze inainte de începerea pompării. E preferabil ca proprietarul să fie de față la turnarea betonului și să nu permită începerea operațiunii de turnare fără ca pompa să fie echipată corespunzator (cu cot de atenuare la capatul furtunului).

Imediat după ce s-a turnat betonul trebuie scoase eventualele goluri de aer care pot să apară în interior. Pentru așa ceva exista vibratoare de beton. Dacă nu aveți așa ceva trebuie ca măcar aerul dintre cofraj și beton să fie scos, cu ajutorul unei bucăți de oțel beton care se miscă de-a lungul cofrajului. În caz contrar vor fi necesare lucrări ulterioare de acoperire a golurilor rămase.

 

– faza 5 (5%): decofrarea și curățarea locului de resturile rezultate de la construcții . Aceasta pare o etapă nesemnificativă dar în realitate are un impact destul de important. Din tot felul de motive constructorii de la noi lucreaza extrem de neglijent atît cu materialele cît și cu mediul. Nu ii intereseaza deloc lasă în urmă iar problema asta ar trebui corectată.

 

După ce structura de rezistență a fost executată corect urmează lucrările de zidărie și finisajele. Aici corecturile se pot face mai ușor dar pentru a salva timp, bani și nervi este indicat a se urma aceleași principii de lucru: alegerea cu atenție a oamenilor, împărțirea lucrărilor pe faze, plata după fiecare fază executată corect. La acest tip de lucrări defectele se pot vedea mult mai ușor decît în cazul structurilor de rezistență iar eventualele defecte nu au impactul celor din structura de rezistență.

 

Mai jos aveți anexele, pentru tiparire puteți folosi fișierele atașate.

pdf_icon      pdf_icon
Model contract construcții   Rețete beton

                     

 

 

 

 

 

Anexa 1

CONTRACT DE EXECUŢIE LUCRĂRI DE CONSTRUCŢIE
NR. …/……..


I. PARŢILE CONTRACTANTE
Prezentul contract se încheie între:

S.C. ………….………………………., cu sediul în ……………………., nr. Tel. ……………….., fax ………………..,
e-mail: ……………….. înregistrata la Registrul Comerţului al judeţului ……………….. cu nr. …………………..,
cod fiscal (CUI) ……………………….., având contul curent nr. ……………………….. deschis la Banca
………………………………………………………………………………………………………….., prin reprezentaţii sai legali
…………………………………………………………………………………………………………..,
în calitate de Beneficiar
sau
D-na/Dl ………….………………………. domiciliat în ……………………. str ……………………………… Nr. ………
nr. Tel ……………….., BI (CI) seria şi numărul ……………………………. CNP ……………………………,
în calitate de Beneficiar

şi,
S.C. ………….………………………., cu sediul în ……………………., nr. Tel. ……………….., fax ………………..,
e-mail: ……………….. înregistrată la Registrul Comerţului al judeţului ……………….. cu nr. …………………..,
cod fiscal (CUI) ……………………….., având contul curent nr. ……………………….. deschis la Banca
………………………………………………………………………………………………………….., prin reprezentanţii sai legali
…………………………………………………………………………………………………………..,
în calitate de Antreprenor (Executant)

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul prezentului contract este ………………………………………………………………………………………………….,
în conformitate cu:
– Scrisoarea de oferta
– Devizul oferta
– Documentaţia de execuţie (P.T. + D.D.E.)
– Normativele referitoare la execuţia lucrărilor cuprinse în documentaţia de execuţie
– Legislaţia în vigoare

III. VALOAREA CONTRACTULUI

Valoarea prezentului contract este de: ……………. RON (inclusiv TVA). Preţul este ferm pe toată durata derulării contractului.

IV. MODALITĂŢI DE PLATĂ

Plata se va face eşalonat, pe baza documentelor justificative lunare (situaţii de lucrări verificate şi
confirmate de beneficiar, co-finanţator şi proiectant) pentru cantităţile de lucrări real executate cu preţuri
conform devizului oferta iniţial.
Lucrările suplimentare care nu sunt cuprinse în deviz precum şi eventualele depăşiri cantitative se vor
deconta în acelaşi mod, necesitând însa înaintea executării acestora o ofertă suplimentară pe baza unei dispoziţii de şantier care să justifice necesitatea suplimentării lucrărilor şi cauzele apariţiei acestora, un aviz scris din partea beneficiarului şi a co-finanţatorului, şi un act adiţional la prezentul contract în care să se specifice valoarea şi termenul de execuţie al lucrărilor suplimentare (eventual noul termen de finalizare al prezentului contract, dacă este cazul).
Plata se va face în termen de 14 zile de la data emiterii facturii. Factura nu se va emite înainte de acordul beneficiarului şi co-finanţatorului privind verificarea cantităţilor de lucrări real executate, calitatea materialelor puse în opera și calitatea lucrărilor cuprinse în situaţiile de lucrări emise de antreprenor.

V. TERMENUL DE EXECUŢIE

Termenul de execuţie al lucrărilor cuprinse în prezentul contract este de: ………………….. zile/luni de la
data semnării contractului.
Termenul de execuţie poate fi modificat numai în baza unui act adiţional care să justifice necesitatea
prelungirii prezentului contract. În cazul condiţiilor meteo nefavorabile antreprenorul (executantul) poate solicita beneficiarului prelungirea termenului de execuţie.

VI. OBLIGAŢIILE ANTREPRENORULUI (EXECUTANTULUI)

Antreprenorul confirmă că a vizitat şantierul şi a verificat situaţia de lucrări. El va verifica de asemenea
dacă lucrările de execuţie şi toate lucrările de detaliu care le corespund acestora au fost prevăzute în contract.

Antreprenorul este obligat:

– să notifice beneficiarului, Primăriei și Inspectoratului în Construcţii data începerii efective a lucrărilor
– să execute toate lucrările prevăzute în contract şi să predea beneficiarului lucrările cantitativ şi calitativ la termenul stabilit
– să execute lucrările conform legislaţiei şi normelor tehnice în vigoare
– să respecte întocmai proiectul de execuţie al lucrărilor
– să remedieze deficienţele de calitate apărute în timpul executării lucrărilor
– să solicite din timp documentaţia necesară fazelor de lucru
– să semnaleze beneficiarul în timp util asupra posibilelor neconcordanţe apărute în proiect
– să respecte întocmai programul de urmărire a calităţii şi să anunţe din timp beneficiarul şi proiectantul ori de câte ori este necesară verificarea lucrărilor care urmează să fie ascunse
– să avertizeze din timp beneficiarul asupra evenimentelor care pot pune probleme procesului de execuţie al lucrărilor, inclusiv măsuri de ordin arheologic, istoric … etc
– să respecte pe toata perioada lucrărilor normele de protecţie a muncii precum şi cele PSI
– să răspundă pentru pagubele produse din vina proprie
– să asigure forţa de muncă calificată, materiale, instalaţii şi echipamente de calitate şi să supravegheze lucrările cu personal calificat
– să păstreze curăţenia în şantier pe parcursul desfăşurării lucrărilor şi să elibereze amplasamentul la terminarea lor.
– să întocmească şi să predea beneficiarului înainte de începerea lucrărilor graficul de execuţie al lucrărilor şi să actualizeze acest grafic ori de cate ori este necesar (întârzieri, lucrări suplimentare …etc)
– să întocmească lunar situaţiile de lucrări însoţite de documente justificative (ataşamente) şi certificate
de calitate pentru materialele puse în operă
– să notifice beneficiarul şi co-finanţatorul dacă sunt îndeplinite condiţiile de recepţie la terminarea
lucrărilor şi să solicite convocarea comisiei de recepţie

VII. OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI

Beneficiarul se obligă:

– să pună la dispoziţie executantului înainte de începerea lucrărilor a documentelor de execuţie,
amplasamentului liber de orice sarcini, acces la surse de apa şi energie electrică
– să asigure controlul calităţii lucrărilor prin personal atestat (inspector de şantier)
– să verifice şi să confirme împreună cu co-finanţatorul și proiectantul cantităţile de lucrări lunare (situaţii de plată) în termen de maximum 5 zile de la data emiterii lor de către executant
– să efectueze plăţile la termenele stabilite
– să respecte programul de urmărire a calităţii
– să asigure, la cererea executantului prezenţa proiectantului în vederea asistenţei tehnice

VIII. GARANŢIE

Perioada de garanţie pentru lucrările contractate este de ………………….. (1, 2 sau 5 ani). Perioada de garanţie începe din data recepţiei la terminarea lucrărilor până la data recepţiei finale.
Lucrările de remedieri sau refaceri necesare în perioada de garanţie vor fi executate exclusiv pe cheltuiala antreprenorului. În cazul în care deficienţele apar în urma exploatării necorespunzătoare, remedierile vor fi suportate de către beneficiar.

IX. PENALITĂŢI

La depăşirea termenelor prevăzute în prezentul contract se vor aplica penalităţile legale în vigoare.

X. FORŢĂ MAJORĂ

Forţa majora, aşa cum este definită de lege, exonerează de răspundere partea care o invocă în condiţiile legii, cu cerinţa notificării scrise prealabile în 3 zile de la apariţia cazului de forţă majoră şi în baza certificatului eliberat de Camera de Comerţ şi Industrie a României.
În caz de forţă majoră (cutremure, inundaţii, calamităţi naturale, caz de război, întreruperi pe anumite perioade la nivel naţional, decrete, acte guvernamentale, etc), lucrările vor fi sistate, beneficiarul având obligaţia de a achita integral lucrările executate şi de a conserva aceste lucrări împreună cu constructorul.

XI. REZILIEREA CONTRACTULUI

Dacă pe timpul realizării lucrărilor se constata că una din părţi nu respectă prevederile contractuale se va solicita în scris celeilalte părţi luarea măsurilor pentru soluţionare.
În cazul în care prin conciliere directă partea în culpă nu răspunde favorabil, partea păgubita are dreptul să solicite rezilierea contractului cu un preaviz de 15 zile lucrătoare.

Antreprenorul (executantul) poate cere rezilierea contractului dacă:

– Beneficiarul nu-şi îndeplineşte obligaţiile stipulate în contract
– Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni
– Beneficiarul este declarat în stare de faliment (imposibilitate de plată)
– Beneficiarul notifică executantul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligaţiilor contractuale

Beneficiarul poate cere rezilierea contractului dacă:

– Antreprenorul (executantul) a fost declarat în stare de faliment
– Antreprenorul a abandonat contractul
– Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate de la primirea dispoziţiei de reîncepere a lucrărilor
– Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit
– Antreprenorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale
– Antreprenorul a subcontractat lucrări fără acordul beneficiarului

XII. LITIGII

Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legătură cu prezentul contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă,
iar dacă acest lucru este imposibil, litigiul va fi soluţionat de instanţa în a cărei rază teritorială se află imobilul care face obiectul acestui contract.

XIII. ALTE CLAUZE

Orice comunicare intre părţi se va face în scris. Orice schimbare de adresa va fi comunicată celeilalte părţi
Prezentul contract conţinând ………….. file şi ………….. anexe a fost încheiat astăzi, …………. în. …………. exemplare originale.
Devizul oferta anexat prezentului contract face parte integrantă a acestuia.

 

 

 

BENEFICIAR                                                                                                                        ANTREPRENOR

……………………………                                                                                                        ……………………………
……………………………                                                                                                        ……………………………
……………………………                                                                                                        ……………………………

 

 

Anexa 2

 

RETETE PREPARARE BETON

Preparare beton la betoniera

 

CLASE DE BETOANE

 

Pentru constructia unei case se pot folosi betoane preparate local la betoniera, din balast ("balastru" sau sorturi) + ciment + apa.

Avantajele prepararii de beton la betoniera :
 

  • costuri mai mici cu circa 25-40% pentru betonul preparat la betoniera fata de betonul din statia de betoane
  • posibilitatea prepararii unor cantitati mici de beton, in special la lucrarile mici, sau lucrarile de consolidare unde sunt necesare cantitati mici in decursul unei zile.
  • controlul direct asupra clasei de beton preparat… adica iti faci singur betonul, cat vrei si de care vrei… (acest avantaj este mai mult teoretic, contează foarte mult cine face betonul)
     

Dezavantaje:

  • lipsa garanției referitoare la calitatea betonului. În stațiile de betoane nu intra pamint in beton, se folosesc aditivi care conferă betonului o rezistență mai bună în timp
  • randamentul scazut, dictat de capacitatea redusa a betonierei.

 

Nu folosiți beton făcut  manual decît în cazuri speciale și pentru lucrări minore (garduri, anexe gospodărești mici, etc)
 

Se prepara beton la betoniera in mediul rural , in localitati situate la mare departare fata de o statie de betoane, mai ales atunci cand caile de acces sunt din pamant sau piatra, drumuri accidentate, unde masinile cu beton din statie nu pot avea acces. si chiar daca ar avea acces, datorita distantei mari pretul transportului ajunge sa coste aproape cat betonul .

Cand este vorba insa de o structura de rezistenta la o cladire inalta, unde cantitatea necesara este de zeci de metri cubi si cerintele de calitate stricte problema este simpla: obligatoriu se cumpara beton de la statia de betoane cea mai apropiata (trebuie sa aiba si pompa de beton) .
 

La constructia unei case se folosesc cateva clase de beton, dupa cum urmeaza:


-B75 echivalent C4/5 sau Bc 5 (la umpluturi, egalizari, unele fundatii ale anexelor gospodaresti pentru constructii usoare)
-B100 echivalent C6/7,5 sau Bc 7,5 (la fundatii,pardoseli,socluri de gard, trotuare… fiind cel mai folosit beton)
-B150 echivalent C8/10 sau Bc 10 (fundatii armate, pardoseli, camine utilitati,in general acolo unde se vrea ceva mai bun decat B100, desi in cele mai multe cazuri se exagereaza, de exemplu : se fac trotuare si pardoseli din B150, desi B100 este mai mult decat suficient… restul fiind de fapt risipa de ciment.)
-B200 echivalent C12/15 sau Bc 15 (structura de rezistenta: stalpi,centuri,buiandrugi…)
-B250 echivalent C16/20 sau Bc20 (structura de rezistenta: grinzi, plansee, elemente puternic solicitate)
-B300 echivalent C18/22,5 sau Bc 22,5 (acesta din urma mai rar folosit, de regula la realizarea platformelor betonate unde se permiteaccesul auto de tonaj mare).

La prepararea betonului intra ciment,apa si balastul sau sorturile.
Daca am avea o betoniera asa de mare ar fi simplu, pentru ca le-am introduce pe toate in betoniera si am apasa pe buton. Iar dupa 10-15 minute de invartit, am obtine un metru cub de beton proaspat. Dar betoniera fiind de numai 130 litri, problema care apare este de a imparti reteta de mai sus in parti egale, pentru a prepara mai multe sarje , la capacitatea betonierei.
Mai mult decat atat, impartirea trebuie sa fie usoara, sa nu necesite cantariri sau calcule speciale, asa incat dozarea sa fie usor de facut, la indemana muncitorilor pe santier, care de multe ori sunt necalificati si nu au nici timp si nici putere de a jongla cu densitatile si calculele.
Pentru aceasta trebuiesc cunoscute mai multe unitati de masura si conversia intre ele iar reteta trebuie data in lopeti sau galeti.

-1 metru cub = 1000 litri , deci se poate face dozarea materialelor granulare (balast, nisip, pietris) cu o galeata de 10 litri din comert.
-1 galeata de 10 litri = 3 lopeti de material granular.
-1 lopata medie = 3.33 litri
-1 roaba medie = 24 lopeti
-1 roaba = 8 galeti de 10 litri (= 80 litri)
-1 betoniera de 130 litri = maxim 16 lopeti de material granular + maxim 6 lopeti de ciment + 1 galeata apa de 10 litri.

NOTA: Capacitatea unei betoniere de 130 litri reprezinta capacitatea cuvei pline, insa in practica capacitatea utila este mult mai mica
De exemplu, in betoniera de 130 litri, o sarja de beton 4:1 va avea 16 lopeti de balast si 4 lopeti de ciment la care se adauga 1 galeata de apa, adica in total 20 lopeti = aproape 7 galeti + 1 de apa = 8 galeti = 80 litri utili.

Apoi, mai trebuie cunoscute cateva densitati ale materialelor utilizate si care intra in reteta betonului:
-ciment = 1280 kg/mc = 1,28 kg/litru (1 galeata de 10 litri plina cu ciment = 12.80 kg de ciment)
-balast 0-31 mm = 1700 kg/mc = 1,70 kg/litru (1 galeata de 10 litri plina cu balast = 17 kg de balast)
-nisip 0-3 mm = 1300 kg/mc = 1,30 kg/litru (1 galeata de 10 litri plina cu nisip = 13 kg de nisip)
-pietrisuri sortate 7-16 mm = 1550 kg/mc = 1,50 kg/litru (1 galeata de 10 litri cu pietris = 15,5 kg de pietris)
-pietrisuri sortate 16-31 mm = 1650 kg/mc = 1,65 kg/litru (1 galeata de 10 litri cu pietris = 16,50 kg de pietris)
-betonul proaspat preparat va avea intre 2300 – 2400 kg/mc (1 galeata de 10 litri cu beton proaspat = 23 kg)

-1 lopata cu balast = 5.66 kg balast
-1 lopata cu nisip = 4.32 kg nisip
-1 lopata pietris = 4.80 kg pietris
-1 lopata cu ciment = 4.25 kg ciment
Valori medii.Este posibil sa difere +/-10% in functie de umiditatea materialelor granulare.

 

In continuare voi prezenta cateva retete de preparare a betonului calculate pe baza retetelor normelor de preparare a betonului din indicatoarele de norme de deviz catalogul CZ.

 

PREPARARE BETON B75 (C4/5 ; BC5) CU BALAST

 

conform normei CZ0103B1 din indicatoarele de norme de deviz

Cantitati necesare pentru prepararea unui metru cub de beton B75 :
-ciment = 173 kg/mc (41 lopeti de ciment/mc)
-BALAST = 1.2049 mc ; 1.2049 mc x 1700 kg/mc = 2048.33 kg = 362 lopeti
-NISIP 0-7 mm = 0.148 mc x 1300 kg/mc = 192.40 kg = 45 lopeti
Total = 2240.73 kg agregate.
-apa 170 litri/mc
Raportul ciment : agregate : apa este egal cu 1 kg ciment : 12,95 kg agregate : 0,98 litri apa
In functie de capacitatea betonierei utilizate se vor imparti proportional cantitatile iar dozajul se va face cu lopata.

 

PREPARARE BETON B100 (C6/7.5 ; BC7,5) CU BALAST

conform normei CZ0104B1 din indicatoarele de norme de deviz

Cantitati necesare pentru prepararea unui metru cub de beton B100 :
-ciment = 203 kg/mc (ADICA : 48 lopeti de ciment/mc)
-agregate: balast 1.20 mc x 1700 kg/mc = 2040 kg si nisip 0.148 mc x 1300 kg/mc = 192,40 kg. Total balast + nisip = 2232.4 kg = 395 lopeti balast.
De regula B100 se prepara numai din balast, care contine suficienta parte fina, fara a mai fi nevoie de adaos de nisip, asa incat se aduna cantitatile si se va folosi numai balast 2232,4 kg.
-apa 165 litri/mc (consumul de apa poate varia functie de umiditatea balastului.)
Raportul ciment : balast : apa este egal cu 1 kg ciment : 11 kg balast : 0.81 litri apa .
In functie de capacitatea betonierei utilizate se vor imparti proportional cantitatile iar dozajul se va face cu lopata.

 

PREPARARE BETON B150 (C8/10 ; BC10)

 

conform normei CZ0105D1 din indicatoarele de norme de deviz

Cantitati necesare pentru prepararea unui metru cub de beton B150 :
-ciment = 279 kg/mc (65,5 lopeti de ciment/mc)
-PIETRIS 0,64 mc x 1600 kg/mc = 1024 kg = 213 lopeti
-NISIP 0.75 mc x 1300 kg/mc = 975,00 kg = 226 lopeti
Total = 1999 kg agregate.
-apa 190 litri/mc
Raportul ciment : agregate : apa este egal cu 1 kg ciment : 7,16 kg agregate : 0,68 litri apa
In functie de capacitatea betonierei utilizate se vor imparti proportional cantitatile iar dozajul se va face cu lopata.

 

PREPARARE BETON B200 (C12/15 ; BC15)

 

conform normei CZ0106F1 din indicatoarele de norme de deviz

Cantitati necesare pentru prepararea unui metru cub de beton B200 :
-ciment = 320 kg/mc (75,5 lopeti de ciment/mc)
-PIETRIS 7-15 mm + PIETRIS 15-30 mm = (0.277 mc + 0.354 mc = 0.631 mc); 0,63 mc x 1600 kg/mc = 1009.6 kg = 210 lopeti
-NISIP 0-3 mm + NISIP 3-7 mm = (0.498 mc + 0.242 mc = 0.74 mc) 0.74 mc x 1300 kg/mc = 962,00 kg = 223 lopeti
Total = 1971 kg agregate.
-apa 190 litri/mc
Raportul ciment : agregate : apa este egal cu 1 kg ciment : 6,15 kg agregate : 0,59 litri apa
In functie de capacitatea betonierei utilizate se vor imparti proportional cantitatile iar dozajul se va face cu lopata.

 

PREPARARE BETON B250 (C16/20)

conform normei CZ0107F1 din indicatoarele de norme de deviz

Cantitati necesare pentru prepararea unui metru cub de beton B250 :
-ciment = 355 kg/mc (83,5 lopeti de ciment/mc)
-PIETRIS 7-15 mm + PIETRIS 15-30 mm = (0.273 mc + 0.344 mc = 0.617 mc); 0,617 mc x 1600 kg/mc = 987.2 kg = 206 lopeti
-NISIP 0-3 mm + NISIP 3-7 mm = (0.489 mc + 0.238 mc = 0.727 mc); 0.727 mc x 1300 kg/mc = 945,1 kg = 219 lopeti
Total = 1932.3 kg agregate.
-apa 190 litri/mc
Raportul ciment : agregate : apa este egal cu 1 kg ciment : 5,44 kg agregate : 0,53 litri apa
In functie de capacitatea betonierei utilizate se vor imparti proportional cantitatile iar dozajul se va face cu lopata.

 

PREPARARE BETON B300 (C18/22.5 ; BC22.5)

conform normei CZ0108H1 din indicatoarele de norme de deviz

Cantitati necesare pentru prepararea unui metru cub de beton B300 :
-ciment = 376 kg/mc (88,5 lopeti de ciment/mc)
-PIETRIS 7-15 mm + PIETRIS 15-30 mm = (0.277 mc + 0.385 mc = 0.662 mc); 0,662 mc x 1600 kg/mc = 1059.2 kg = 221 lopeti
-NISIP 0-3 mm + NISIP 3-7 mm = (0.406 mc + 0.231 mc = 0.637 mc); 0.637 mc x 1300 kg/mc = 828,10 kg = 192 lopeti
Total = 1887.30 kg agregate.
-apa 200 litri/mc
Raportul ciment : agregate : apa este egal cu 1 kg ciment : 5,01 kg agregate : 0,53 litri apa
In functie de capacitatea betonierei utilizate se vor imparti proportional cantitatile iar dozajul se va face cu lopata.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.